Текебаев менен Абдырахманов журналисттердин оозун ачырып айтышы

Автор: aitysh, March 9, 2013

Өмүрбек Абдырахманов:
Эй, энеңди гана о-оой урайын!
Эл шектенген чурайың
Эркектики эмес дейт…
Сооп кылыптыр кудайым.
Эски досум эси жок
Эмне дейсиң угайын?

Өмүрбек Текебаев:
Энеңди… сенин…ии…дейин!
Этегинен кирейин.
Чычкан болсоң сенин да
Тешигиңден кирейин.
Тешик мага тар болсо,
Аңырайтып тилейин.
Ичиңерде имне бар,
Итерейин, жирейин.

Өмүрбек Абдырахманов:
Иттин тагып кардыгын,
Итерип жүрүп бардыгын…
Кынык алган экенсиң
Тешиктердин тардыгын
Текшерип жүрүп жакшыле.

Өмүрбек Текебаев:
 Имиш кепке жакынсың,
Ичке бел, узун такымсың.
Өзүң берген диванда
Итергидей катынсың.
Интервью бер итерсем,
Ичиң күйүп, акылсын.

Өмүрбек Абдырахманов:
Мыйзам жазган сен эле эр,
Джефферсонго теңелээр.
Ошонүчүн мен берген
Чаар костюмду келе, бер!

Өмүрбек Текебаев:

Аны канча дооладың,
Акыретке жооладың.
Ал кастюмду дооласаң,
Аман калбайт соо жаның!

Өмүрбек Абдырахманов:
Анда атып саламын,
Даяр турат жарагым.
Ок чекеңе кадалат,
Доо арткандан жададым.

Олжобай ШАКИР, «24.kg» MA, 06.09.2012-ж.

Оставить комментарий

Обязательное поле.

Обязательное поле. Не публикуется.

Если есть.