Рыспай Исаков: Ыпластыктын мекени экен Ындыстан,/Ыраак болсун ой-боюман, денеден

Автор: aitysh, March 18, 2013

– Рыспай, Индияга барып келипсиң. Эмне «базарлык» менен келдиң? Куру дегенде сапар кайрык жазуу ойго келдиби?

– Келмек түгүл, жаздым. Ар күндү кандай өткөргөнүмдү шурудай тизмектей албасмын, чачыратып жаздым. Кеп башынан болсун эмесе…

Капыл-тапылдан Индияга сапар чыгып, Алмата аркылуу жөнөп калдык. Катарыбызда 14 киши. Алардын ичинде комузчудан Закирбек, манасчыдан мен, «Шаттык» бийчилер тобунан 6 кыз, 1 жетекчиси, 1 ашпоз, Маданият министрлигинен 1 өкүл, калган үчөө кол өнөрчүлүк боюнча болду.

Жолдо баратып бул жактагы бүтпөй калган иштериме бир жагынан кыжаалат болом десең. Өзгөчө, Сакеме (Садык Шер-Ниязга) уят болчудаймын. Аны менен жер алуу боюнча сүйлөшүп аткам. Тилекке каршы, ар кандай себептер чыгып, мүмкүнчүлүк болбоду. Кандай айтсам да жөн эле шылтоо кылгандай болом деп акыры башканы эмес, өлүмдү ыр менен угузган кыргызбыз го дедим да, төмөнкүдөй төрт сапты жөнөтүп жибердим:

Толугу менен

Зарылбек Рысалиев менен Шамил Атаханов айтыша кетти

Автор: aitysh, March 16, 2013

Шамил Атаханов:
– Э-эй, күпүлдөгөн Зарылбек,
Тергөө ишин далилдеп,
Койгонсуйсуң тим эле,
Бабановдун камын жеп…
Пара алган окшойсуң
Парламентте жаның жеп.

Толугу менен

Жылдыз Мамбеталиева менен Наристе Алиева айтыша кетти

Автор: aitysh, March 14, 2013

Бүгүнкү маалымат түрмөгүбүздүн эң башкы «каарманына» айланган коңшулаш бул эки айымдын ортосунан чыккан чыр кантип айтышка айланганын толук түшүнгүсү келген окурмандар адегенде бул шилтемени басып кыстырма андан соң төмөнкү айтышка көз жүгүртүңүздөр…

Жылдыз Мамбеталиева:
– Уктум эле көп эле:
«Эки жакшы жайлоодон
Кудалашып түшөрүн,
Эки жаман жайлоодон
Кубалашып түшөрүн»
Коңшу турган биз дагы
Таймашсак не кең жерде,
Тар лифтинин ичинде
Жулкулдаша келгенде
«Жуткий» болуп окуя
Журтка болдук шерменде.
Жубайым да бир жактан
Мага жардам бергенде
Маалым кылып ийипсиң
«24.kg», жер-жерге…

Толугу менен

Жылдызкан Жолдошова менен Осунбек Жамансариевдин айтышы

Автор: aitysh, March 12, 2013

Жылдызкан Жолдошова:
Жапаров менен Ташиев
Жаралган элдин багына.
Алар туура жулкунган
Атамбаевдин тагына.
Ага чейин эки ирет
Акүйдү каптап жабыла:
Ыңкылап кылып жүргөндөр
Көрбөдүңөр дагы да…
Камчыбек менен Садырды
Баатырлардын сабына
Көзгө илип кошуп койгондо
Көбөймөк баатыр саны да.

Толугу менен

Жантөрө Сатыбалдиев менен Өмүрбек Бабановдун акыр заман боюнча айтышы

Автор: aitysh, March 11, 2013

Өмүрбек Бабанов:

Кыштын карап түрүнө,
Келмеңди айтып күбүрө.
Антпесең кыргыз кабылды
Акыр заман күнүнө.
Газ, свет өчүп карайлап
Суук арылдап үйүнө
Кирип келди күттүрбөй,
Билегиңди түрүнө
Кам көрбөсөң ушинтмек,
Башыңа балээ үйүлө…
Кулак түрбөй өкүмөт
Куураган элдин үнүнө,
Ушуну көрмөк, ушуну!
Айлаң кетип бүлүнө:
Атамбаев бийлиги
Акыры жетип түбүңө,
Алып түшөр бийликтен.
Азыр ага жүгүнө
Аксымдар каттап аткандыр,
Ушундай экен дүнүйө.
Оордуңду ар ким кудалап
Соода күчөп дүңүнөн:
Соо калбай дале бул жолу
Коалиция бүлүнөр.
Сатыбалдиев сени да
Садага чаап сүйүнөр.
Саясатчы далай жан
Креслоңо жүгүрөр…

Толугу менен

Текебаев менен Абдырахманов журналисттердин оозун ачырып айтышы

Автор: aitysh, March 9, 2013

Өмүрбек Абдырахманов:
Эй, энеңди гана о-оой урайын!
Эл шектенген чурайың
Эркектики эмес дейт…
Сооп кылыптыр кудайым.
Эски досум эси жок
Эмне дейсиң угайын?

Читать далее »

Салижан Жигитов менен Дооронбек Садырбаевдин одүйнөдөгү оозеки айтышы

Автор: aitysh, October 31, 2012

Саке:
Кайрап бүлөөр какшыгы
Кандай, Доке, жакшыбы?
Жарык күндөн ажырап
Жан жай алып жаттыбы?
Саясатсыз, митингсиз
Сага бул жер жактыбы?
Жай бербеген чыркырап
Жаның чындык таптыбы?
Кубалатып артынан
Куу турмуштун актыгы:..
Куудулдукка салчу элең,
Куп таап чыгып фактыны.
Кайран эл деп какшанып,
Жазып мыйзам, актыны:
Айтаар элең ЖоКеде
Ачуу кылып таттыны.
Өмүр кечип өрнөктүү
Өнөрдөн таап бактыңы,
Өлбөй койсоң не болмок
Жашоо жанга баттыбы?
Бакиевдин бийлиги
Басып бийлик, тактыны.
Тилди тартып жүргүн деп
Тизгиниңди кактыбы?..

Толугу менен

Ширин Айтматова менен Дамира Ниязалиеванын айтышы

Автор: aitysh, October 19, 2012

Ширин Айтматова:
«Фарм Трейд» деген э-эй ишканаң
Ширинди сотко берет деп,
Көөдөй жалаа жаппагын
Көргүлүктү көрөт деп.
Актаныш үчүн сен эптеп,
Эми «Фарм Трейддин»
Ээси такыр бөлөк деп,
Элдин мээсин айлантчу
Эл өкүл болдуң алдамчы.
Медайым кезде илгери
Менчигиндей карманчу
Медицина тармагын…
А министр болгондо
Артыңда ээрчип калган чуу…
Менсинип эми ЖоКеде
Мени кылып жалганчы,
Калбырыңды жашырып
Жан көрүнбө карганчу.
Жемкорлорго астыртан
Жеңичинен жардамчы
Болуп жүргөн ким экен,
Жооп кайырчы канакей
Мен эмес сынга арданчу.

Толугу менен

Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун абактагы айтышы

Автор: aitysh, October 15, 2012

Учурда абакта жаткан эки саясатчынын биринчи айтышы бул жерде.

Садыр Жапаров:

Э-эй, кудай урган Камчыбек,
Чууну кайдан салды элең?
Ала көөдөк, чоң муштум
Акүйгө неге барды элең!
Чынгызхандай болом деп,
Такка ушунча зар белең?
Аттап темир кашаадан
Кайда намыс-ар деген.
Ишке ал жолдон баргыдай
Не башка жол тар беле?
Же жулкунтар ичиңде
Жүз граммдай бар беле?

Толугу менен

Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров айтыша кетти

Автор: aitysh, October 15, 2012

Камчыбек Ташиев:
Э-эй, баштадык эле эмнени,
Балээ басты, келмеңи
Баса-баса айт, Садыр!
Бакырып Акүй чендеги
Башаламан митингде
Баштап ийди эл нени?
Жапырт эртең көтөрөм
Жалалабат жергеми.
Көлдүктөрдү козутуп
Көтөрө көр сен деги.
Башка бизде чара жок,
Башта кана, термеңи!
Комузуңду чал, досум,
Коомдун болуп эрмеги.

Толугу менен